NEPROVÁDÍME V NAŠEM STUDIU – ZPROSTŘEDKUJEME POUZE KONTAKT

Detoxikace podle Jonášovy metody s použitím bylinných preparátů

Hlavní příčinou všech nemocí je přítomnost toxinů v těle, které s nesprávně fungujícím imunitním systémem vedou k trvalému poškození tělesných tkání, k chronickým nemocem, bolestivým stavům, únavě až ke zrychlenému stárnutí organismu. Postupným a pravidelným  vnitřním očišťováním lze dosáhnout navracení do původního a přirozeného fungování.

Metoda detoxikace je především univerzální prevencí téměř všech onemocnění a degenerativních pochodů v lidském těle. Toxinů zbavený organismus nepodléhá zanášení cévního systému, vzniku zhoubných nádorů, depresím, ztrátě paměti, vitality a sexuality.

Co jsou toxiny ?

  • Jedovaté kovy (rtuť, olovo, cín, nikl, kadmium…)
  • Radioaktivní látky (stroncium, cesium, uran, kobalt, radon…)
  • Chemické látky (dioxiny, ftaláty, polychlorované bifenyly, DDT…)
  • Automobilové splodiny
  • Léky – především antibiotika, psychofarmaka, anestetika, hormonální léky aj. Po aplikaci mohou přetrvávat v lidském organismu celý život a působit mnohé toxické problémy.
  • Pesticidy, insekticidy, fungicidy – chemické látky používané v zemědělství
  • Přídadné látky v potravinářství – konzervační činidla, stabilizátory, emulgátory, plnidla, ochucovadla, barviva
  • Očkovací látky
  • Kosmetické prostředky
  • Mikroorganismy – představují patrně nejvážnější toxické zatížení lidského organismu (bakterie, viry, plísně, paraziti a prvoci, zooinfekce)

Pro koho je terapie vhodná ?

Pro všechny, které trápí jakýkoliv fyziologický problém. Tato metoda podporuje čistotu vnitřního prostředí těla a z toho vyplývající zdraví

– problémy se zažíváním

– alergie, astma

– bakteriové, virové a plísňoví infekce

–  problémy s otěhotněním

– bolestmi kloubů, bolesti hlavy atd.

Jak terapie probíhá ?

Podstata metody spočívá ve správném postupu užívání detoxikačních přípravků testovaných na EAV přístroji, především rezonančními a informačními preparáty, jejichž nasazení vede k rozbití infekčních ložisek . Základem je znalost čínské medicíny a působení hlavních orgánů a jejich vzájemné vazby podle čínského pentagramu, s jehož pomocí nalezneme souvislosti, bloky a následné odblokování toku energie.

 

Pokud máte zájem o tuto terapii, informujte se na t.č. : 734 852 091